"Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne."
                                                                                                 Jan 3,16

6-9 Listopad 2023


REKOLEKCJE FATIMSKIE

Parafia pw. Świętego Mikołaja w Przybyszówce zaprasza na rekolekcje fatimskie, które odbędą się 6-9 listopada. Plan rekolekcji to codzienna Msza Święta, a po Eucharystii konferencja.

Szczegóły na plakacie.
1 Listopada 2023 

1 listopada Kościół katolicki obchodzi Uroczystość Wszystkich Świętych.

  • 1 listopada - Msze Święte w naszej parafii o godzinie: 7:00, 9:00, 11:00. W parafii Św. Mikołaja w Przybyszówce procesja na cmentarz parafialny, na którym spoczywają nasi bliscy oraz modlitwy za Zmarłych będą miały miejsce p o Mszy Świętej o godzinie 11:00.
  • 2 listopada Kościół obchodzi wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych. W tradycji polskiej dzień ten jest nazywany Dniem Zadusznym. Msze Święte o godzinie: 6:30, 16:30, 18:00. Msza Święta o godzinie 18:00 będzie połączona z nabożeństwem za zmarłych.
  • W dniach od 1 do 8 listopada za pobożne (czyli modlitewne) nawiedzenie cmentarza z równoczesną modlitwą za zmarłych – możemy codziennie uzyskać odpust zupełny, który można ofiarować wyłącznie za zmarłych (za nawiedzenie cmentarza w inne dni – odpust cząstkowy, również ofiarowany za zmarłych).


13 październik 2023

Wieczór Uwielbienia

   Zapraszamy w każdy drugi piątek miesiąca na Wieczór Uwielbienia z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie. Nasze spotkanie otwiera Eucharystia o godzinie 18:00, która jest źródłem naszego uzdrowienia.

   Po jej zakończeniu, adorujemy Pana ukrytego w Najświętszym Sakramencie, przyzywamy wstawiennictwa Ducha Świętego. To czas modlitwy, w której muzyka uwielbienia przeplata się ze Słowem głoszonym przez osobę prowadzącą spotkanie.Modlitwa Różańcowa - Październik 2023

Październik - miesiąc poświęcony modlitwie różańcowej

     Odmawiając różaniec widzimy całe życie Syna Bożego i wraz z Maryją kroczymy Jego drogami. Dlatego różaniec jest ulubioną modlitwą świętych i szkołą świętości. Odmawiajmy tę modlitwę często i miejmy świadomość jej wielkiej skuteczności.

     W naszej parafii różaniec odmawiamy po każdej Mszy Świętej wieczornej, w niedzielę pół godziny przed Eucharystią o godzinie 9.00.

4 września 2023 roku

Odpust Parafialny Matki Bożej Pocieszenia

W dniu 4 września 2023 roku przeżywaliśmy parafialny odpust ku czci Matki Bożej Pocieszenia. Uroczystość poprzedziło Triduum przygotowujące Parafię do przeżycia tej niezwykłej uroczystości. Szczególnie podniosły charakter miała suma odpustowa odprawiona o godzinie 18.00, której przewodniczył i homilię wygłosił Ksiądz Jan Krynicki – proboszcz Parafii błogosławionej Karoliny Kózkówny w Rzeszowie, Krajowy Kapelan Kapłanów. W Słowie Bożym nawiązał do historii kultu MB Pocieszenia oraz polecenie się Jej szczególnemu wstawiennictwu każdego dnia. Uroczystość uświetniła Orkiestra Dęta z Gaci, która po skończonej Eucharystii zaprezentowała krótki koncert swoich utworów.

MISJONARZE Z PERU

Mocni w wierze, piękni miłością, posłańcy pokoju, aż do męczeństwa

.

S E R D E C Z N I E Z A P R A S Z A M Y

na przywitanie Relikwii Błogosławionych Męczenników z Pariacotto

o. Michała Tomaszka oraz o. Zbigniewa Strzałkowskiego, których powitamy w naszej wspólnocie parafialnej

w Niedzielę 9 S T Y C Z N I A 2022 podczas Mszy Świętej o godz. 11:00.

Z życia Parafii

Koronka do Bożego Miłosierdzia

     "O trzeciej godzinie błagaj Mojego miłosierdzia, szczególnie dla grzeszników, i choć przez krótki moment zagłębiaj się w Mojej męce, szczególnie w Moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego"

(Dz. 1320)

     W naszej Parafii Koronka do Bożego Miłosierdzia odmawiana jest codziennie. Rozpoczynamy 15 minut przed Mszą Świętą.

     W każdy poniedziałek zapraszamy również na Nowennę do Św. FaustynyAktualności

Dekret erygowania parafii

Mając na uwadze dobro duchowe wiernych oraz proces rozwojowy południowo-zachodniej części miasta Rzeszowa, po zasięgnięciu opinii Rady Kapłańskiej, na mocy kan. 515 Kodeksu Prawa Kanonicznego z dniem 1. sierpnia 2020r. eryguję nową parafię pod wezwaniem Matki Bożej Pocieszenia w Rzeszowie

Pierwszym proboszczem parafii pw. Matki Bożej Pocieszenia w Rzeszowie został mianowany ks. mgr Paweł Samborski, dotychczasowy wikariusz w parafii pw. bł. Karoliny w Rzeszowie


Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Pocieszenia w Rzeszowie
ul. Słoneczny Stok 57, 35-213 Rzeszów

Ks. Proboszcz Paweł Samborski 

Telefon: 693 990 728

e-mail: parafia@mbpocieszenia.rzeszow.pl Kancelaria parafialna

Kancelaria parafialna czynna od poniedziałku do piątku po wieczornej Mszy Świętej z wyjątkiem świąt i uroczystości wypadających w tygodniu oraz z wyjątkiem Pierwszego Czwartku i Piątku Miesiąca.

Informacje o zmianach w  godzinach otwarcia kancelarii parafialnej będą na bieżąco aktualizowane w ogłoszeniach parafialnych.


W nagłych przypadkach proszę o kontakt telefoniczny

Konto parafii

Numer konta bankowego parafii:

Bank PeKao S.A

Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Pocieszenia

NRB: 87 1240 4751 1111 0011 0098 7345