Aktualności

STREFA MOCY - NOWE OBLICZE EWANGELII

RZESZÓW: 30 CZERWIEC- 2 LIPIEC 2023 Teren Spółdzielni Projektant

WIGILIA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

SOBOTA 27 MAJA 2023 - Czuwanie z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie rozpoczynamy o godzinie 20:00

WIECZÓR UWIELBIENIA

OŚWIADCZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
W ZWIĄZKU Z PUBLIKACJAMI DOTYCZĄCYMI
METROPOLITY KRAKOWSKIEGO KARD. KAROLA WOJTYŁY


Święty Jan Paweł II to jeden z najwybitniejszych papieży i największych
Polaków. Jego papieskie przepowiadanie, apostolskie wizyty, a także
wysiłki dyplomatyczne przyczyniły się do wzrostu duchowego milionów
ludzi na całym świecie. Dla nich Papież Polak był i pozostaje moralnym
punktem odniesienia, nauczycielem wiary, a także orędownikiem w
niebie.
W tym świetle szokujące są próby zdyskredytowania jego osoby i dzieła,
podejmowane pod pozorem troski o prawdę i dobro. Autorzy tych
dyskredytujących głosów podjęli się oceny Karola Wojtyły w sposób
stronniczy, często ahistoryczny, bez znajomości kontekstu, bezkrytycznie
uznając tworzone przez Służby Bezpieczeństwa dokumenty za
wiarygodne źródła. Nie wzięli przy tym pod uwagę istniejących raportów
i opracowań, które rzetelnie ukazują jego słowa i czyny. Członkowie Rady
Stałej Konferencji Episkopatu Polski już raz podkreślili (18 listopada 2022
roku), że medialny atak na kard. Karola Wojtyłę, a następnie Papieża
Polaka i jego pontyfikat ma swoje głębsze przyczyny.
Chciałbym w tym miejscu wyrazić moje serdeczne podziękowanie tym
wszystkim, którzy w ostatnim czasie bronią dziedzictwa i osoby św. Jana
Pawła II, który m.in. przyczynił się do wyzwolenia Polski i innych państw
spod sowieckiego komunizmu.
To właśnie poczynając od decyzji Jana Pawła II, Kościół podjął
zdecydowany wysiłek powołania struktur i opracowania jednoznacznych
procedur, by zapewnić bezpieczeństwo dzieciom i młodzieży, należycie
ukarać winnych przestępstw seksualnych, a przede wszystkim wspomóc
osoby skrzywdzone. Wydając dokument Sacramentorum sanctitatis tutela
dla całego Kościoła, który uznaje krzywdę wyrządzoną dziecku w sferze
seksualnej za jedno z najcięższych przestępstw, Jan Paweł II zobowiązał
wszystkie episkopaty świata do wprowadzenia szczegółowych norm
postępowania w takich przypadkach. Była to decyzja ze wszech miar
bezprecedensowa i przełomowa.
Obrona świętości i wielkości Jana Pawła II nie oznacza, oczywiście,
twierdzenia, że nie mógł on popełniać błędów. Bycie pasterzem Kościoła
w czasach podziału Europy na Zachód i blok sowiecki oznaczało
konieczność mierzenia się z niełatwymi wyzwaniami. Trzeba też być
świadomym tego, że w tamtym okresie obowiązywały, nie tylko w Polsce,
inne niż dzisiaj prawa, inna była świadomość społeczna i zwyczajowe
sposoby rozwiązywania problemów.
Wzywam zatem wszystkich ludzi dobrej woli, by nie niszczyć wspólnego
dobra, a do takiego należy niewątpliwie dziedzictwo Jana Pawła II. Polacy
winni pamiętać o błogosławieństwie, jakie Opatrzność dała nam za
sprawą tego Papieża.
Warszawa, 9 marca 2023 roku

Stanisław Gądecki

Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

SEMINARIUM WIARY

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

W Wigilię Zesłania Ducha Świętego zapraszamy na adorację z modlitwą uwielbienia

24.04.2022 ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Duszom, które uciekać się będą do Mojego miłosierdzia, i duszom, które wysławiać i głosić będą innym o Moim wielkim miłosierdziu, w godzinę śmierci postąpię z nimi według nieskończonego miłosierdzia Mojego

TRIDUUM PASCHALNE 2022

WIECZOREM W WIELKI CZWARTEK W KOŚCIOŁACH MSZĄ WIECZERZY PAŃSKIEJ ROZPOCZYNA SIĘ TRIDUUM PASCHALNE. W NASZEJ PARAFII ROZPOCZYNAMY UROCZYSTOŚCI O GODZNIE 18:00. SERDECZNIE ZAPRASZAM

OGŁOSZENIE Z NIEDZIELI 13.02.2022

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego przypomina o obowiązku złożenia deklaracji o źródłach ogrzewania budynków. Deklarację muszą złożyć właściciele lub zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, w których znajduje się źródło ciepła (piec lub inne urządzenie grzewcze). Są dwie daty dopełnienia tego obowiązku: 1) jeżeli źródło ciepła zostało zainstalowane i uruchomione przed 1 lipca 2021 r. deklarację należy złożyć do 30 czerwca 2022 r. 2) jeżeli źródło ciepła zostało zainstalowane i uruchomione po 1 lipca 2021 r. deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od momentu uruchomienia źródła ciepła. Deklarację można złożyć na dwa sposoby – elektronicznie lub w formie papierowej w Urzędzie Miasta lub Gminy. Szczegóły znajdują się na poniższej ulotce.

MISJONARZE Z PERU

Mocni w wierze, piękni miłością,

posłańcy pokoju, aż do męczeństwa.

S E R D E C Z N I E    Z A P R A S Z A M Y

na przywitanie Relikwii Błogosławionych Męczenników z Pariacotto

o. Michała Tomaszka oraz o. Zbigniewa Strzałkowskiego, których powitamy w naszej wspólnocie parafialnej

w Niedzielę 9  S T Y C Z N I A 2022 podczas Mszy Świętej o godz. 11:00.

BOŻE NARODZENIE 2021 - NOWY ROK 2022


Godzina Łaski 8 grudnia godz. 1200-1300 

Zapraszamy na modlitwę w naszym Kościele od godziny 12:00. Msze Święte w tym dniu o godzinie: 7:30 oraz 17:00.

   ... o objawieniach Matki Bożej w Montichiari-Fontanelle, choć przyjęło się już w licznych parafiach nabożeństwo zwane Godziną Łaski. Przypada ono w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny - 8 grudnia od godziny 12 do 13. U jego początków są właśnie objawienia Matki Bożej Róży Duchownej we włoskim MontichiariWarto przypomnieć, że Kościół oficjalnie nie potwierdził tych objawień, choć zezwolił na kult Maryi w sanktuarium w Montichiari. O niewielkim miasteczku w północnej Italii, u podnóża Alp, 20 km od Brescii, zrobiło się głośno tuż po II wojnie światowej. Wówczas to, w roku 1946, najpierw w Montichiari, a potem - w następnych latach - w położonej nieco na uboczu dzielnicy Fontanelle Matka Boża wielokrotnie ukazała się Pierinie Gilli

   Fenomenem tych objawień jest wspomniana Godzina Łaski: 60 minut między godz. 12.00 a 13.00 w dniu 8 grudnia, czyli w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Maryi. Oto Jej słowa: Życzę sobie, aby każdego roku w dniu 8 grudnia w południe obchodzono Godzinę Łaski dla całego świata. Dzięki modlitwie w tej godzinie ześlę wiele łask dla duszy i ciała. Będą masowe nawrócenia. Dusze zatwardziałe i zimne jak marmur poruszone będą łaską Bożą i znów staną się wierne i miłujące Boga. Pan, mój Boski Syn Jezus, okaże wielkie miłosierdzie, jeżeli dobrzy ludzie będą się modlić za bliźnich. Jest moim życzeniem, aby ta Godzina była rozpowszechniona. Wkrótce ludzie poznają wielkość tej Godziny Łaski. Jeśli ktoś nie może w tym czasie przyjść do kościoła, niech modli się w domu.

Źródło: https://niezbednik.niedziela.pl/artykul/321/Godzina-Laski-8-grudnia-godz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15.11.2021 - 24.11.2021 NOWENNA DO ŚW. ANDRZEJA BOBOLI

W INTENCJI OJCZYZNY


DEKRET PENITENCJARII APOSTOLSKIEJ W SPRAWIE ODPUSTÓW ZA ZMARŁYCH

Październik miesiącem modlitwy różańcowej.

MODLITWA RÓŻAŃCOWA W DNI POWSZEDNIE PO MSZY ŚW O GODZ. 18:00 - NIEDZIELA PO MSZY ŚW. O GODZ. 9:00

3 Czerwiec 2021 - Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Jezusa Chrystusa

MSZA ŚWIĘTA Z PROCESJĄ BOŻEGO CIAŁA W NASZEJ PARAFII O GODZINIE 14:00

11 Kwietnia 2021 - Święto Miłosierdzia Bożego

Msze Święte i Nabożeństwa

NIEDZIELA

 • 7:30
 • 9:00
 • 11:00 - Suma
 • 15:00

DNI POWSZEDNIE

 • 18:00 - Marzec-Czerwiec, Wrzesień-Listopad
 • 19:00 - Lipiec-Sierpień - okres wakacyjny
 • 17:00 - Grudzień-Luty - okres zimowy

NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE

 • 20:00 każdego 13 dnia miesiąca (Msza Święta z procesją fatimska)

"O trzeciej godzinie błagaj Mojego miłosierdzia, szczególnie dla grzeszników, i choć przez krótki moment zagłębiaj się w Mojej męce, szczególnie w Moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego"

(Dz. 1320)

Rok jubileuszowy Świętego Józefa w Diecezji Rzeszowskiej

PENITENCJARIA APOSTOLSKA DEKRET  - Udzieliła daru specjalnych Odpustów z okazji Roku Jubileuszowego na cześć Świętego Józefa

06.01.2021 Kolędowanie po góralsku. Kapela Ogórki z Podhala

Zapraszam w Święto Objawienia Pańskiego (potocznie Trzech Króli), 6 stycznia 2021 na Mszę Świętą z udziałem kapeli góralskiej: Kapela Ogórki.  Kapela uświetni muzyką góralską Mszę Świętą o godzinie 9:00 i 11:00. Po wymienionych Mszach Świętych będzie miał miejsce koncert kolęd w wydaniu góralskim.

Matki Bożej Niepokalanie Poczętej

Zapraszam w Święto Matki Bożej Niepokalanie Poczętej na Msze Święte o godzinie 8:00 oraz 17:00, a także na Godzinę Miłosierdzia przed Najświętszym Sakramentem (12:00 - 13:00)

05 LISTOPAD 2020 -DYSPENSA OD OBOWIĄZKU UCZESTNICZENIA W MSZACH ŚWIĘTYCH

Biskup rzeszowski Jan Wątroba udzielił dyspensy od obowiązku uczestniczenia w niedzielnych i świątecznych Mszach Świętych. Dyspensa obowiązuje do odwołania.

PARAFIA PW. MATKI BOŻEJ POCIESZENIA

Biskup rzeszowski Jan Wątroba erygował 1 sierpnia na terenie diecezji nową parafię pod wezwaniem Matki Bożej Pocieszenia

Litania do Matki Bożej Pocieszenia

" Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny..... "

Jan 3:16

  P
  Październik miesiąc modlitwy różańcowej.

  Różaniec jest jedną z najbardziej popularnych modlitw na świecie. Jest uznawana za niezrównany sposób przeżywania wiary w żywej łączności z Maryją, wraz z którą wędrujemy w różańcowych rozważaniach po drogach tajemnic naszego odkupienia. Modlitwa różańcowa, według objawień maryjnych ma wielką siłę, zwłaszcza wtedy, gdy jest odmawiana przez większą ilość wiernych. Trudno się dziwić, że w naszych trudnych czasach Papież Franciszek sięga po to „oręże”, zachęcając nas do rozpoczęcia różańcowej kampanii modlitewnej.

  Licznik odwiedzin: 39719

OGŁOSZENIA (17.09.2023)

------------------------------------------------------------

23.09.2023 Sobota - Msza Święta o godzinie 7:00.

Nie ma Mszy Świętej o godzinie 18:00

------------------------------------------------------------

Zachęcamy do oddania głosu na projekty w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego w trzech kategoriach.

Projekty dla naszego osiedla:

Kategoria I: „Kompleksowe wykonanie parku miejskiego w rejonie SP nr 18 na os. F.Kotuli.”

Kategoria II: „Urządzenie parku kieszonkowego w rejonie SP nr 18 przy ul. Bł. Karoliny na os. F. Kotuli.”

Kategoria III: „Spotkania muzyczno-artystyczne na os. F. Kotuli."

Więcej informacji na stronie: https://erzeszow.pl/pl/3108-rbo/83207-panel-glosowania-rbo-2024.html

------------------------------------------------------------

Msze Święte w dni powszednie o godzinie 18:00.

------------------------------------------------------------

Msze Święte w Niedzielę i Święta o godzinie:

7:00, 9:00, 11:00

------------------------------------------------------------

Zapisy kandydatów do przyjęcia sakramentu Bierzmowania  - ostatnie dni z możliwością zapisu.

Kandydatów zapraszamy w godzinach otwarcia kancelarii parafialnej.

------------------------------------------------------------

Granice naszej parafii:

https://www.openstreetmap.org/relation/14972101

------------------------------------------------------------

Intencje mszalne są dostępne w gablocie i na stronie internetowej Parafii.

Zakładka: https://www.mbpocieszenia.rzeszow.pl/intencje/

------------------------------------------------------------

Regionalne Centrum Krwiodawstwa I Krwiolecznictwa w Rzeszowie zwraca się do wszystkich,

którzy mogą to uczynić z apelem o honorowe oddawanie krwi.

Obecnie bardzo pilnie potrzebna jest krew z grupy 0RHD (-) i 0RHD (+).

------------------------------------------------------------

W dniach 3-10 luty 2024 organizowana jest pielgrzymka do Ziemi Świętej.

Zapisy w zakrystii. Koszt od osoby: 5 500 zł

------------------------------------------------------------

NABOŻEŃSTWA

Koronka do Bożego Miłosierdzia: Niedziela 10:45

Różaniec: Niedziela 8:00

Różaniec : Październik : 17:30 Poniedziałek - Sobota

Nowenna do Św. Faustyny: Poniedziałek

Nowenna do Św. Józefa: Wtorek

Nowenna do M.B. Pocieszenia : Środa

Nowenna do Męczenników z Pariacoto: 12 dzień miesiąca

Nowenna do Św. Andrzeja Boboli: 16 dzień miesiąca

Nabożeństwo Fatimskie: 20:00 - 13 dzień miesiąca od Maja do Października

Adoracja Najświętszego Sakramentu: 17:00 Pierwszy Czwartek i Piątek Miesiąca (18:00 Lipiec - Sierpień)

------------------------------------------------------------

Istnieje możliwość prenumeraty dwumiesięcznika "Rycerz Niepokalanej".

Zainteresowanych zapraszam do zakrystii. Cena jednego egzemplarza dwumiesięcznika to 5zł.

-------------------------------------------------------------

Kancelaria parafialna czynna od poniedziałku do czwartku po wieczornej Mszy Świętej

z wyjątkiem świąt i uroczystości wypadających w tygodniu

oraz z wyjątkiem Pierwszego Czwartku Miesiąca

W nagłych przypadkach proszę o kontakt telefoniczny.

-------------------------------------------------------------

MSZE ŚWIETE:

Niedziela: 7:00, 9:00, 11:00

Dni powszednie: 18:00 (19:00 lipiec, sierpień)

-------------------------------------------------------------

KONTAKT:

Ks. Proboszcz Paweł Samborski

Telefon: 693 990 728

-------------------------------------------------------------

Numer konta bankowego Parafii:

Bank PeKao S.A

Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Pocieszenia

NRB: 87 1240 4751 1111 0011 0098 7345