Kancelaria Parafialna

Kancelaria parafialna czynna od poniedziałku do piątku po wieczornej Mszy Świętej z wyjątkiem świąt i uroczystości wypadających w tygodniu oraz z wyjątkiem Pierwszego Czwartku i Piątku Miesiąca. Informacje o zmianach w godzinach otwarcia kancelarii parafialnej będą na bieżąco aktualizowane w cotygodniowych ogłoszeniach parafialnych. W nagłych przypadkach proszę o kontakt telefoniczny: 693 990 728


Granice naszej parafii


DEKRET ERYGOWANIA PARAFII POD WEZWANIEM MATKI BOŻEJ POCIESZENIA W RZESZOWIE (fragmenty)

§1

Mając na uwadze dobro duchowe wiernych oraz proces rozwojowy południowo-zachodniej części miasta Rzeszowa, po zasięgnięciu opinii Rady Kapłańskiej, na mocy kan. 515 Kodeksu Prawa Kanonicznego z dniem 1. sierpnia 2020r. eryguję nową parafię pod wezwaniem Matki Bożej Pocieszenia w Rzeszowie

§5

Terytorium nowej parafii zostaje wydzielone z parafii bł. Karoliny, Św. Mikołaja oraz Narodzenia NMP i obejmuje:

 • ul Pańską od skrzyżowania z ul. Iwonicką w kierunku ul. Słoneczny Stok
 • ul. Słoneczny Stok od początku do numeru 153
 • ul. Potokową od numeru 116
 • ul. Wołyńską, ul. Czudecką, ul. Dynowską, ul. Odrzykońską od skrzyżowania z ul. bł. Karoliny w kierunku ul. Dynowskiej.

§6

Funkcję kościoła parafialnego spełniać będzie dotychczasowa kaplica pw. Matki Bożej Pocieszenia. Obowiązek jej utrzymania, jak również utrzymania innych obiektów parafialnych oraz personelu kościelnego spoczywa na parafii. Na parafii spoczywa także obowiązek wybudowania plebanii oraz pomieszczeń dla działalności duszpasterskiej parafii.

§8

Pierwszym proboszczem parafii pw. Matki Bożej Pocieszenia w Rzeszowie został mianowany ks. mgr Paweł Samborski, dotychczasowy wikariusz w parafii pw. bł. Karoliny w Rzeszowie


DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAPISANIA DZIECKA DO CHRZTU

 1. Akt urodzenia dziecka
 2. Świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka (jeśli ślub był poza parafią)
 3. Zaświadczenia od rodziców chrzestnych z ich parafii zamieszkania, że są katolikami wierzącymi oraz praktykującymi (kandydat na chrzestnego musi mieć skończone 16 lat życia i przyjęty sakrament bierzmowania)
 4. Zgoda własnego Proboszcza (jeśli chrzest jest spoza parafii)
 5. Z kompletem dokumentów udajemy się do kancelarii parafial


DOKUMENTY POTRZEBNE DO ZAWARCIA SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA.

 1. Dowody osobiste nupturientów (osób mających zawrzeć związek małżeński).
 2. Świadectwa chrztu (do ślubu kościelnego) z aktualną datą wystawienia, jeżeli na świadectwie chrztu
 3. w uwagach nie ma informacji o przyjęciu sakramentu bierzmowania to dodatkowo świadectwo
 4. bierzmowania, z parafii w której sakrament był przyjęty.
 5. Świadectwa nauki religii z ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej.
 6. Zaświadczenie uczestnictwa w katechezie przedmałżeńskiej z poradnią rodzinną.
 7. Dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego do ślubu konkordatowego (ważne tylko 90 dni)
 8. lub akt zawarcia związku cywilnego w USC.
 9. Zgoda własnego Proboszcza, jeśli ślub jest spoza parafii.
 10. Osobiste zgłoszenie się w kancelarii parafialnej 3 miesiące przed planowanym ślubem.


DOKUMENTY POTRZEBNE PRZY ORGANIZACJI POGRZEBU KATOLICKIEGO

 1. Rodzina powinna zadbać o to, aby chory pojednał się z Bogiem przed śmiercią – nie odkładać przyjęcia sakramentu chorych na ostatnią chwilę bo jest to sakrament dla żyjących, umacnia w cierpieniu oraz toruje drogę do nieba.
 2. Akt zgonu z USC (po wpisaniu do księgi zmarłych w parafii do zwrotu)
 3. Karta zgonu jako dokument konieczny do pochowania na parafialnym cmentarzu

     O śmierci należy powiadomić miejscowych duszpasterzy lub zarządcę cmentarza parafialnego przed załatwieniem wszelkich formalności w zakładzie pogrzebowym – wtedy bliższe informacje.