DEKRET ERYGOWANIA PARAFII POD WEZWANIEM MATKI BOŻEJ POCIESZENIA W RZESZOWIE (fragmenty)

§1

Mając na uwadze dobro duchowe wiernych oraz proces rozwojowy południowo-zachodniej części miasta Rzeszowa, po zasięgnięciu opinii Rady Kapłańskiej, na mocy kan. 515 Kodeksu Prawa Kanonicznego z dniem 1. sierpnia 2020r. eryguję nową parafię pod wezwaniem Matki Bożej Pocieszenia w Rzeszowie

§5

Terytorium nowej parafii zostaje wydzielone z parafii bł. Karoliny, Św. Mikołaja oraz Narodzenia NMP i obejmuje:

  • ul Pańską od skrzyżowania z ul. Iwonicką w kierunku ul. Słoneczny Stok
  • ul. Słoneczny Stok od początku do numeru 153
  • ul. Potokową od numeru 116
  • ul. Wołyńską, ul. Czudecką, ul. Dynowską, ul. Odrzykońską od skrzyżowania z ul. bł. Karoliny w kierunku ul. Dynowskiej.

§6

Funkcję kościoła parafialnego spełniać będzie dotychczasowa kaplica pw. Matki Bożej Pocieszenia. Obowiązek jej utrzymania, jak również utrzymania innych obiektów parafialnych oraz personelu kościelnego spoczywa na parafii. Na parafii spoczywa także obowiązek wybudowania plebanii oraz pomieszczeń dla działalności duszpasterskiej parafii.

§8

Pierwszym proboszczem parafii pw. Matki Bożej Pocieszenia w Rzeszowie został mianowany ks. mgr Paweł Samborski, dotychczasowy wikariusz w parafii pw. bł. Karoliny w Rzeszowie